Betaalbaar wonen

De Brugse binnenstad zal niet groter worden, zodat schaarste zal blijven bestaan. De prijzen in de binnenstad kunnen dus maar dalen door het aanbod te verhogen. Het aanbod doen toenemen, kan dus maar door grote gebouwen te laten opsplitsen in diverse privatieven (cohousing) voor verschillende gezinnen met gemeenschappelijke delen.

(lees verder onder de foto)

Betaalbaar wonen

Geen uitbreiding, wel opvulling

Veel mensen zijn alleenstaand en hebben een groot huis. Het huis slorpt een zelfde energiekost op als het nu zou bewoond worden door één of meerder mensen.

M.a.w. moet Brugge toestaan dat een groot huis kan bewoond worden door verschillende gezinnen.

Dergelijke grote huizen ombouwen is echter duur en moeilijk te realiseren door een particulier. Dus als stad kunnen we subsidies geven gebonden aan de investering, maar niet aan de domicilieverplichting. Zo zullen investeerders aangetrokken worden om het nodige te doen.

De prijzen voor woningen op de rand kunnen gedrukt worden door het binnen gebied verder te verkavelen. Dus geen uitbreiding van het kerngebied, maar enkel opvullen. Tot slot is het nu met de huidige Vlaamse regelgeving mogelijk om bepaalde gebieden op voorstel van de Stad Brugge te ontheffen van de onroerende voorheffing. Uiteraard zijn er daarnaast de mogelijkheid om als stedelijke overheid subsidies te verlenen voor renovatie, zoals we nu reeds kennen, maar misschien aanpassen naar de huidige tijden.

Hiervoor wil ik mij inzetten!

#dewegvooruit met #wouterbossuyt