"Plannen vergt visie en inlevingsvermogen"

De Stad Brugge hebben we altijd ingedeeld op ruimtelijk vlak (dus wat willen we doen en in welk gebied?) door middel van deelplannen of ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dus voor een bepaalde zone van een deelgemeente of binnenstad wordt er in detail bepaald welke activiteit kan of niet kan. Deze wijze vergt veel tijd!

"Plannen vergt visie en inlevingsvermogen"

De weg vooruit

Plannen vergt visie en opnieuw inlevingsvermogen of empathie ten opzichte van iedereen! Als beleidsmaker kan je het uiteraard niet allemaal weten, maar je kan wel inzichten verwerven door te luisteren naar de visie en de belangen van een ander om zo tot een win-win situatie te komen! En dus niet de pluimen op eigen hoed willen steken, maar iets kunnen gunnen aan een ander.

Zo moet er een oplossing komen voor mensen die zonevreemd wonen in een natuurgebied of bosgebied, ingekleurd in 1977 door het gewestplan.

Zo moet er een oplossing komen voor voldoende randparkings, gezien de zone waar men die wil plaatsen bijvoorbeeld woongebied is en dus herbestemd moet worden.

Zo moet er door overleg een oplossing komen aan het gebrek aan KMO-terreinen.

Zo moet er een oplossing komen voor het voetbalstadion door te luisteren naar de diverse belangen en te komen tot een win-win situatie.

Enzovoort.

Dat alles is pas mogelijk als een beleidsmaker objectief, onpartijdig en belangeloos kan optreden!

#dewegvooruit met #wouterbosuyt