Mobiliteit: "Een parkeerbeleid moet empathisch worden opgesteld"

Een parkeerbeleid is zeer belangrijk, maar het brengt onrust met zich mee als er geen rekening gehouden wordt met de diverse belangen van de diverse actoren.

Mobiliteit: "Een parkeerbeleid moet empathisch worden opgesteld"

De weg vooruit

Opnieuw is het inlevingsvermogen of empathie door de beleidsmakers met iedereen van groot belang. Had men geluisterd naar de burgers, dan had men:

  • eerst randparkings voorzien en dan het plan ingevoerd;
  • gratis parkeren voorzien voor bezoekers van inwoners van de binnenstad op zondag (alleen al om de vereenzaming tegen te gaan);
  • direct voorzien in parkeren gedurende 4 uur;
  • enzovoort.

Voor een vlotte mobiliteit is uiteraard de opvolging van wegeniswerken van cruciaal belang. Wegeniswerken moeten gespreid worden. Dus niet eerst de Noordzandstraat en dan ’t Zand… Dat is moordend voor handelaars! Een dergelijk beleid is er een zonder empathie met de handelaars, de bewoners, met iedereen! En straks de Katelijnestraat …

In het buitenland kan men spoorwegen, ondergrondse parkings en wegen aanleggen in een korte tijdspanne met zo weinig mogelijk hinder voor iedereen. Uiteraard is de kostprijs van werken in twee ploegensysteem duurder, maar zijn de werken wel sneller afgehandeld en is iedereen uiteindelijk veel gelukkiger!

#dewegvooruit met #wouterbosuyt